Xây dựng hầm biogas cho hình thức chăn nuôi hộ gia đình

ứng dụng khí biogas

Chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát chính là hình thức phổ biến nhất ở nước ta hiện nay, mặc dù có thể giải quyết công ăn việc làm nhưng cùng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Điều này bắt nguồn bởi chất thải trong quá trình chăn nuôi tạo thành, … Đọc tiếp Xây dựng hầm biogas cho hình thức chăn nuôi hộ gia đình