Kích thước in bao thư thông dụng hiện nay

dạng in ấn bao thư

Hiện nay bên cạnh các biểu mẫu: giấy tiêu đề, nhãn giấy thì bao thư cũng là một loại biểu mẫu nhận diện thương hiệu được các công ty, doanh nghiệp sử dụng rất nhiều. Vậy, kích thước in bao thư mà các doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất hiện nay là gì? 1. Các loại … Đọc tiếp Kích thước in bao thư thông dụng hiện nay